HOCMAI.EDU.VN – HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN

Phát triển hệ thống landing page cho hệ thống học trực tuyến các trường phổ thông ở Việt Nam. Là nhân tố đi đầu trong ngành EduTec ở Việt Nam và đã phát triển được một nền tảng rộng khắp, đủ để đáp ức cho các học sinh, học viên môi trường học tập trên internet tốt nhất. Hơn 3 triệu thành viên tham gia học tập Gần 200 Giáo viên và giảng viên, hàng năm có hàng trăm học sinh đạt từ 28 điểm trở lên là thành viên của HOCMAI đỗ vào các trường đại học hàng đầu

Trong dự án thiết kế website này, Mona Media mang đến không chỉ là 1 website giới thiệu đơn vị giáo dục, mà còn là 1 hệ thống quản lý giáo dục – quản lý việc học trực tuyên Elearning, giảng dạy trực tuyến – thi cử trực tuyến.

Zalo