• CÁ NHÂN

   
  SSD NVME 
  5 GB
  Băng thông 
  160GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL
  9
  Park/
  Unlimited/3
  SSL 
  Free
  4,872,000đ
  x 01 Năm
   
  Giảm 20% cho năm thứ 2 khi thanh toán 2 năm
  Giảm 30% cho năm thứ 3 khi thanh toán 3 năm

   

   
 • CÁ NHÂN

   
  SSD NVME 
  10 GB
  Băng thông 
  500GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL
  15
  Park/
  Unlimited/6
  SSL 
  Free
  7,200,000đ
  x 01 Năm
   
  Giảm 20% cho năm thứ 2 khi thanh toán 2 năm
  Giảm 30% cho năm thứ 3 khi thanh toán 3 năm

   

   
 • DOANH NGHIỆP 

   
  SSD NVME 
  20 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL
  20
  Park/
  Unlimited/8
  SSL 
  Free
  12,000,000đ
  x 01 Năm
   
  Giảm 20% cho năm thứ 2 khi thanh toán 2 năm
  Giảm 30% cho năm thứ 3 khi thanh toán 3 năm

   

   
 • DOANH NGHIỆP VỪA 

   
  SSD NVME 
  30 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL
  30
  Park/
  Unlimited/15
  SSL 
  Free
  16,080,000đ
  x 01 Năm
   
  Giảm 20% cho năm thứ 2 khi thanh toán 2 năm
  Giảm 30% cho năm thứ 3 khi thanh toán 3 năm

   

   
 • DOANH NGHIỆP LỚN

   
  SSD NVME 
  50 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL
  Unlimited
  Park/
  Unlimited/20
  SSL 
  Free
  24,000,000đ
  x 01 Năm
   
  Giảm 20% cho năm thứ 2 khi thanh toán 2 năm
  Giảm 30% cho năm thứ 3 khi thanh toán 3 năm

   

   
 • VIP1

   
  SSD NVME 
  100GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL
  Unlimited
  Park/
  Unlimited
  SSL 
  Free
  43,200,000đ
  x 01 Năm
   
  Giảm 20% cho năm thứ 2 khi thanh toán 2 năm
  Giảm 30% cho năm thứ 3 khi thanh toán 3 năm

   

   
 • VIP2

   
  SSD NVME 
  200 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL
  Unlimited
  Park/
  Unlimited
  SSL 
  Free
  72,000,000đ
  x 01 Năm
   
  Giảm 20% cho năm thứ 2 khi thanh toán 2 năm
  Giảm 30% cho năm thứ 3 khi thanh toán 3 năm

   

   
Giá chưa gồm VAT