Tên miền Phí năm thứ nhất Phí năm thứ hai trở đi
.COM | .NET | .INFO | .ORG 350,000 350,000
.EDU.VN | .GOV.VN | .INFO.VN | .ORG.VN 745,000 535,000
.COM.VN | .NET.VN 825,000 615,000
.VN 925,000 715,000