Tên miền Phí năm thứ nhất Phí năm thứ hai trở đi
.COM 250,000 250,000
.NET 250,000 250,000
.COM.VN | .NET.VN 695,000 350,000
.VN 825,000 480,000